Byggvask

Byggvask er rengjøring av nybygg eller tilbygg når arbeidene er ferdig.

Det er svært viktig å få ut byggestøvet som legger seg innimellom alle kriker og kroker, under og bak listverk, samt rengjøring av fliser m.m.

Det kreves en del erfaring og kompetanse for å kunne utføre god vask etter at bygget ferdigstilles, og utvalgte KPS ansatte er spesialister med lang erfaring i nettopp dette.