Tepperens

Tepperens er nødvendig for å fjerne ”skitt” og flekker som ikke går bort ved vanlig støvsuging.
Jobben utføres med profesjonelt utstyr. Vi renser også sofaer og løse tepper.