En hovedrengjøring omfatter normalt vask av vegger og tak, støvtørking av bilder, glass i dører og vegger. innvendig vinduspuss med karmvask, dør- og karmvask (innvendig), lysarmatur, radiatorer, grundig vask av sanitærrom, vasker samt vask og støvsuging av gulver. Rett metode og behandling velges slik at vi sikrer korrekt behandlingsmetode av overflaten.